صفر و یک - برنامه نویسی - لینوکس

دست نوشته های شخصی من در مورد نرم افزار، سیستم عامل و برنامه نویسی لینوکس

صفر و یک - برنامه نویسی - لینوکس

دست نوشته های شخصی من در مورد نرم افزار، سیستم عامل و برنامه نویسی لینوکس

لیدورا یک وبلاگ تخصصی برنامه نویسی یا لینوکس نیست. بیشتر محلیه برای ثبت چیزهایی که قراره بیشتر از یه بار خونده بشن. اگه به درد شما هم خورد که زکات دانش ما پرداخت شده، شکر.

آخرین نظرات

نویسندگان

راهنمای Yum History

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷ ب.ظ

َِYUM سیستم مدیریت بسته در توزیع‌هایی مثل Redhat, Fedora یا CentOS امکانات زیادی رو برای کار با بسته‌های RPM یا SOURCE فراهم می‌کنه. امکاناتی مثل نصب، آپدیت، حذف، تشخیص خودکار پیش‌نیاز‌ها و...

اما یکی از امکانات بسیار سودمند YUM که از نسخه‌ی ۳٫۲٫۲۵ به اون اضافه شده امکان مرور تاریخچه و استفاده از اون هست. yum history امکانات list, info, summary, repeat, redo, undo, new رو برای کاربر فراهم می‌کنه.

yum history کاربردهای فراوانی مثل برگشت به آخرین فعالیت yum یا دیدن لیست دانلودها و آپدیت‌های شبانه شما داره.

Yum history

مشاهده آخرین فعالیت‌های yum

[ali@silver]~% sudo yum history
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
ID   | Login user        | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
  27 | Ali Reza <ali>      | 2013-09-20 01:07 | Install    |  3  
  26 | Ali Reza <ali>      | 2013-09-19 22:16 | I, U      |  6  
  25 | Ali Reza <ali>      | 2013-09-19 19:33 | Erase     |  3  
  24 | Ali Reza <ali>      | 2013-09-19 11:54 | Install    |  3  
  23 | Ali Reza <ali>      | 2013-09-19 11:45 | Erase     |  10  
  22 | Ali Reza <ali>      | 2013-09-19 11:15 | Install    |  21  
  21 | Ali Reza <ali>      | 2013-09-18 00:27 | Install    |  7  
  20 | Ali Reza <ali>      | 2013-09-17 23:59 | Install    |  2 

 

Yum history list

لیست آخرین تغییرات مربوط به یک بسته خاص

[ali@silver]~% sudo yum history list unzip
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
ID   | Login user        | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
   1 | root <root>       | 2013-06-27 21:41 | Install    | 1187  
history list

در اینجا می‌تونید ببینید که بسته‌ی unzip توسط کاربر root در تاریخ 06/27 و ساعت 21 نصب شده.

 

Yum history info

همونطور که میبینید هر تاریخچه یک ID داره که توسط اون می‌تونید اطلاعات کاملی رو در مورد اون تاریخچه ببینید.

[ali@silver]~% sudo yum history info 27
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
Transaction ID : 27
Begin time   : Fri Sep 20 01:07:37 2013
Begin rpmdb  : 1736:445b6b804a91bc1881b90e5b612e6089e8b60c23
End time    :      01:07:42 2013 (5 seconds)
End rpmdb   : 1739:b1cb97a8f02d66bb48051dd992d08200ace131d3
User      : Ali Reza <ali>
Return-Code  : Success
Transaction performed with:
  Installed   rpm-4.11.1-3.fc19.x86_64            @myrepo
  Installed   yum-3.4.3-106.fc19.noarch           @myrepo
  Installed   yum-plugin-fastestmirror-1.1.31-17.fc19.noarch @myrepo
  Installed   yumex-3.0.10-2.fc19.noarch           installed
Packages Altered:
  Dep-Install PyQt4-4.10.1-4.fc19.x86_64 @fedora
  Install   ninja-ide-2.3-1.fc19.noarch @updates
  Dep-Install sip-4.14.6-1.fc19.x86_64  @fedora
history info

مشاهده می‌کنید که کابر Ali Reza چهار برنامه رو در تاریخ 20 SEP نصب کرده.

 

Yum history summary

با دستور yum history summary می‌تونید گزارشی از آخرین فعالیت‌های انجام شده توسط سیستم رو ببینید.

[ali@silver]~% sudo yum history summary
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
Login user         | Time        | Action(s)    | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
Ali Reza <ali>       | Last week      | E, I, O, U    |   147
System <unset>       | Last week      | Install     |    7
Ali Reza <ali>       | Last 2 weeks    | I, O, U     |   997
System <unset>       | Last 2 weeks    | Install     |    3
root <root>        | Last 3 months    | Install     |   1187
history summary


می‌بینید که در سه ماه گذشته کاربر root تعداد ۱۱۸۳ بسته‌رو نصب کرده.

 

Yum history repeat

با استفاده از yum history repeat می‌شه فعالیت‌های قدیمی رو دوباره تکرار کرد. البته برای این کار نیاز به ID اون فعالت دارید.

[ali@silver]~% sudo yum history repeat 27
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
Repeating transaction 27, from Fri Sep 20 01:07:37 2013
  Dep-Install PyQt4-4.10.1-4.fc19.x86_64 @fedora
  Install   ninja-ide-2.3-1.fc19.noarch @updates
  Dep-Install sip-4.14.6-1.fc19.x86_64  @fedora
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * fedora: www.ftp.ne.jp
 * rpmfusion-free: mirror.yandex.ru
 * rpmfusion-free-updates: mirror.yandex.ru
 * rpmfusion-nonfree: mirror.yandex.ru
 * rpmfusion-nonfree-updates: mirror.yandex.ru
 * russianfedora-free: mirror.yandex.ru
 * russianfedora-free-updates: mirror.yandex.ru
 * russianfedora-nonfree: mirror.yandex.ru
 * russianfedora-nonfree-updates: mirror.yandex.ru
 * updates: ftp.yz.yamagata-u.ac.jp
Package ninja-ide-2.3-1.fc19.noarch already installed and latest version
history repeat

در دستور بالا فعالیت ۲۷ دوباره تکرار شد.

 

Yum history undo

دستور yum history undo فعالیت مشخص شده را undo میکند. همه‌ی تغییرات انجام شده به حالت اول بر می‌گردند.

برای مثال ابتدا برنامه‌ی unrar را حذف می‌کنیم.

[ali@silver]~% sudo yum erase unrar
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package unrar.x86_64 0:5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19 will be erased
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

======================================================================================================================================================
 Package            Arch              Version                      Repository            Size
======================================================================================================================================================
Removing:
 unrar             x86_64             5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19             @myrepo             266 k

Transaction Summary
======================================================================================================================================================
Remove 1 Package

Installed size: 266 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Erasing  : unrar-5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19.x86_64                                               1/1
 Verifying : unrar-5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19.x86_64                                               1/1

Removed:
 unrar.x86_64 0:5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19                                                       

Complete!


بعد ID را پیدا می‌کنیم

[ali@silver]~% sudo yum history list unrar
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
ID   | Command line       | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
  28 | erase unrar       | 2013-09-21 12:01 | Erase     |  1  
   8 |             | 2013-09-12 10:43 | I, U      | 138  
history list

در نهایت تغییرات را undo می‌کنیم.

[ali@silver]~% sudo yum history undo 28
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
Undoing transaction 28, from Sat Sep 21 12:01:01 2013
  Erase unrar-5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19.x86_64 @myrepo
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * fedora: ftp.cs.pu.edu.tw
 * rpmfusion-free: mirror.de.leaseweb.net
 * rpmfusion-free-updates: mirror.de.leaseweb.net
 * rpmfusion-nonfree: mirror.de.leaseweb.net
 * rpmfusion-nonfree-updates: mirror.de.leaseweb.net
 * russianfedora-free: mirror.yandex.ru
 * russianfedora-free-updates: mirror.yandex.ru
 * russianfedora-nonfree: mirror.yandex.ru
 * russianfedora-nonfree-updates: mirror.yandex.ru
 * updates: mirrors.vinahost.vn
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package unrar.x86_64 0:5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

======================================================================================================================================================
 Package            Arch              Version                      Repository           Size
======================================================================================================================================================
Installing:
 unrar             x86_64             5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19              myrepo             140 k

Transaction Summary
======================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 140 k
Installed size: 266 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No files to download.
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : unrar-5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19.x86_64                                               1/1
 Verifying : unrar-5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19.x86_64                                               1/1

Installed:
 unrar.x86_64 0:5.00-0.6.1.cf.beta6.fc19                                                       

Complete!
New leaves:
 unrar.x86_64

 

توجه کنید که دستور yum history redo هم به شکلی مشابه کار می‌کند و می‌توانید از آن استفاده کنید.

 

Yum history new

این دستور تاریخچه‌ی yum را پاک می‌کند.

[ali@silver]~% sudo yum history new
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
history new


[ali@silver]~% sudo yum history  
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit, remove-with-leaves, show-leaves, versionlock, yum-fast-downloader
No transactions
No accessible history to list

 

امیدوارم این مطلب مفید باشه.

منبع : +

 

نظرات  (۱)

نحوه نمایش دایرکتوری هایی که بسته های نرم افزاری در آن نصب شده اند به چه صورت است؟
پاسخ:
منظورتون رو متوجه نشدم.
اگه منظورتون محل نصب بسته‌هاست که می‌تونید از whereis استفاده کنید.

[ali@silver]~% whereis python
python: /usr/bin/python3.3m /usr/bin/python2.7 /usr/bin/python3.3 /usr/bin/python /usr/lib/python2.7 /usr/lib/python3.3 /usr/lib64/python2.7 /usr/lib64/python3.3 /usr/include/python3.3m /usr/include/python2.7 /usr/share/man/man1/python.1.gzارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی